Decydując się na budowę domu, większość świadomych inwestorów chce obecnie zrobić to jak najniższym kosztem, otrzymując jednocześnie w końcowym efekcie budynek w pełni dostosowany do potrzeb rodziny oraz taki, za którego eksploatację nie trzeba będzie płacić zbyt wiele. Aby to było możliwe, należy już na etapie projektowania postawić na dom energooszczędny. Projekt takiego budynku powinien uwzględniać kilka podstawowych warunków.

Domy energooszczędne – projekty z uwzględnieniem zasad oszczędności energii cieplnej

Jakie sprawy należy uwzględnić, inwestując w dom energooszczędny? Po pierwsze, projektowany budynek powinien stanowić zwartą bryłę, najlepiej na rzucie prostokąta, charakteryzującą się jak najmniejszym stosunkiem przegród zewnętrznych do ogólnej kubatury domu.

Po drugie, jego dach musi być prosty, nieskomplikowany, najlepiej jednospadowy lub dwuspadowy, bez wykuszy i żadnych innych krzywizn, sprzyjających przenikaniu ciepła na zewnątrz.

Po trzecie, projekt powinien uwzględniać największe przeszklenia od strony południowej, co pozwoli na maksymalne wykorzystanie energii słonecznej do ogrzewania i oświetlenia domu. Natomiast ścianę północną najlepiej jest wyposażyć jedynie w niewielkich rozmiarów otwory albo nawet zupełnie ją ich pozbawić. Dobrze jest też, jeśli to oczywiście możliwe, wykorzystać warunki naturalne, umieszczając częściowo północną ścianę w gruncie, aby zminimalizować jej powierzchnię.

Kolejna istotna sprawa to solidnie zamontowane okna i drzwi o niskim współczynniku przenikania ciepła (U) i wysokim współczynniku przepuszczalności promieniowania słonecznego (g). Tylko szczelne budynki mogą być uznane za domy energooszczędne. Ogromne znaczenie ma izolacja termiczna ścian, podłóg i dachu, która powinna być grubsza niż standardowo i wynosić minimum 20 cm przy izolacji ściennej oraz 30-40 cm przy ociepleniu dachu.

Kolejna cecha domu energooszczędnego to brak balkonów, co wyklucza istnienie mostków cieplnych, które powstają na połączeniu płyty balkonu ze stropem, powodując duże straty ciepła.

Nie bez znaczenia jest również wyposażenie domu w wentylację mechaniczną z rekuperatorem, co umożliwia odzyskiwanie ciepła wywiewanego powietrza, a także w źródło ciepła o jak najwyższej sprawności z zaawansowaną automatyką sterującą, najlepiej gazowy kocioł kondensacyjny, kocioł z podajnikiem na paliwa stałe, kocioł elektryczny lub pompę ciepła.

A kiedy dom energooszczędny już powstanie, także na etapie jego wyposażenia i eksploatacji warto pamiętać o kompleksowym podejściu do oszczędzania energii, czyli zakupić sprzęt AGD w najwyższej klasie A+++, także zmywarkę, korzystać z LED-owych źródeł światła czy pamiętać o obniżaniu temperatury ogrzewania na noc i na czas nieobecności w domu.

Dom energooszczędny: drewniany czy murowany?

Ważną sprawą, w zakresie której należy podjąć decyzję jeszcze przed rozpoczęciem tworzenia projektu przyszłego domu, jest wybór odpowiedniej technologii. Trzeba więc odpowiedzieć sobie na pytanie: Jaki dom energooszczędny: drewniany czy murowany? W obecnych czasach budynki murowane, wykonane w odpowiedni sposób i z właściwych surowców, mogą spełniać wszystkie warunki, jakim podlegają domy energooszczędne. Ceny zaś inwestycji drewnianych i murowanych są w zasadzie porównywalne.

Na podstawie: https://www.udzielaarchitekci.pl/blog/projekty-domow/domy-energooszczedne/