W ostatnich latach wzrastającą popularnością cieszą się domy energooszczędne. Ceny energii, które ciągle rosną, stanowią prawdopodobnie jedną z bardziej istotnych przyczyn tego faktu. Rośnie również znajomość problemów związanych z ekologią, co także przekłada się na dążenie do wykorzystania jak najmniejszej ilości energii, a to właśnie umożliwia korzystanie z domu energooszczędnego. Decydując się na inwestowanie w dom tego typu, należy najpierw odpowiedzieć sobie na kilka pytań.

Domy energooszczędne drewniane czy murowane?

W obecnych czasach obydwie technologie przy zastosowaniu właściwych materiałów oraz odpowiednim wykonaniu w jednakowym stopniu pozwalają na osiągnięcie założonego celu, jakim jest oszczędność energii. Obie mają także swoje wady i zalety, które należy poznać i rozważyć, zakładając inwestycję w dom energooszczędny. Ceny materiałów i wykonania w obydwu technologiach są bardzo zbliżone. Za domem drewnianym może przemawiać krótszy czas budowy, którą można prowadzić nawet zimą, bo jedyne roboty mokre to wykonanie fundamentu, swoisty mikroklimat oraz krótki czas nagrzewania pomieszczeń, co pozwala na większe oszczędzanie energii, kiedy domownicy przebywają w pracy czy szkole

Domy energooszczędne parterowe czy piętrowe?

To kolejne pytanie, na które należy znaleźć odpowiedź przed etapem przygotowania projektu oraz rozpoczęcia budowy. Badania wykazują niezbicie, że do największych strat ciepła dochodzi poprzez dach, dlatego porównanie dwóch domów o takiej samej powierzchni: parterowego i piętrowego wykazałoby wyższe straty w przypadku domu parterowego. Podejmując więc decyzję o tym, czy dom będzie parterowy, czy też piętrowy, trzeba kierować się raczej warunkami architektonicznymi działki, takimi jak orientacja, nasłonecznienie czy widoki z okien, a także preferencjami mieszkańców. Aby otrzymać dom energooszczędny parterowy należy po prostu zastosować odpowiednio grubszą warstwę izolacji dachu, co zapobiegnie nadmiernym stratom ciepła przez tę przegrodę zewnętrzną.

Domy energooszczędne – projekty z typowymi rozwiązaniami

Projekt domu energooszczędnego uwzględnia podstawowe zasady oszczędności energii. Należy do nich odpowiedni kształt budynku, który powinien stanowić zwartą bryłę, najlepiej o podstawie prostokąta. Dach budynku tego typu musi być jak najbardziej prosty, bez wykuszy i innych krzywizn sprzyjających utracie ciepła, najlepiej jednospadowy lub dwuspadowy. Należy wykorzystać południową elewację do umieszczenia w niej jak największej powierzchni przeszklonej, co spowoduje wysokie wykorzystanie słonecznej energii cieplnej oraz światła. Elewacja północna natomiast powinna mieć ograniczoną liczbę okien, a najlepiej pozbawiona ich zupełnie. Okna o wysokim współczynnik przepuszczalności promieniowania słonecznego oraz niskim współczynniku przenikania ciepła muszą być zamontowane wyjątkowo szczelnie. Bardzo ważną rolę w zapobieganiu stratom ciepła odgrywa właściwa izolacja termiczna przegród zewnętrznych: ścian podłóg i dachu.

Źródło: https://www.udzielaarchitekci.pl/