Różnorodne czynniki składają się na to, że inwestorzy decydują się na domy energooszczędne. Ceny zużytej energii mają tu zwykle najistotniejsze znaczenie. Jednak wpływ na takie wybory ma także większa świadomość w zakresie ekologii, potęgowana przez coraz bardziej rozpowszechnione alarmy smogowe. Wiele osób, rozważając budowę domu, bierze także możliwość zainwestowania w dom pasywny.

Domy energooszczędne a pasywne – najprostsze definicje

Co to takiego jest dom energooszczędny? Najprościej można go zdefiniować w taki sposób: jest to taki dom, w którym roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania wynosi około 70 kWh/( m² rok). Natomiast według obecnych norm w standardowym domu osiąga ono 160 kWh/( m²·rok).

Dom pasywny zaś to także jest dom energooszczędny, jednak budowany z nastawieniem na jak najwyższe pasywne (bierne) pozyskiwanie energii z otoczenia. Aby ogrzać dom pasywny z prawdziwego zdarzenia powinno wystarczyć jedynie około 15 kWh/(m²·rok).

Podsumowując, można powiedzieć, że każdy dom pasywny to dom energooszczędny, natomiast tylko niektóre domy energooszczędne są domami pasywnymi.

Domy energooszczędne a pasywne – podobieństwa

Zarówno dom pasywny, jak i dom energooszczędny powinny charakteryzować się prostą bryłą i równie prostym dachem: jedno-lub dwuspadowym. Chodzi o to, aby stosunek przegród zewnętrznych-ścian, dachu i podłóg – do kubatury budynku był jak najmniejszy, bo to zapewnia najniższe ubytki ciepła. Największe przeszklenia powinny znajdować się na południowej elewacji. Zarówno w domu pasywnym, jak i domu energooszczędnym należy do minimum ograniczyć liczbę przeszkleń od strony północnej oraz zrezygnować z mostków cieplnych. W obydwu rodzajach domów wskazany jest taki sam układ wnętrz: od strony południowej umieszcza się jadalnię i pokój dzienny, a pomieszczenia rzadziej używane (garderoba, pomieszczenie gospodarcze czy garaż) od strony północnej, aby tworzyły swoistą strefę buforową. Oba typy można wybudować w różnych technologiach, jednak warunkiem jest zastosowanie materiałów zapewniających odpowiednią izolacyjność termiczną ścian zewnętrznych. Kolejną wspólną sprawą jest szczelność – świeże powietrze dociera do wnętrza za pomocą systemu sprawnej wentylacji. Zaleca się stosowanie mechanicznej wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła.

Domy energooszczędne a pasywne – różnice

W domu pasywnym elewacja południowa powinna być cała przeszklona. Konieczne jest także wyposażenie dużych przeszkleń w osłony, chroniące przed utratą ciepła. Współczynnik przenikania ciepła U okna oraz drzwi zewnętrznych i bramy garażowej nie może być wyższy niż 0,8 W/(m2·K), gdy tymczasem w domu energooszczędnym nie powinien przekraczać 1,3 W/(m2·K). W domu pasywnym są wyższe wymagania co do izolacyjności termicznej przegród zewnętrznych – warstwa termoizolacji ścian powinna wynosić w nim min. 30 cm, a dachu min. 50 cm – odpowiednio o 10 cm i 20 cm więcej niż w domu energooszczędnym. Do tego dochodzą jeszcze materiały, z których wykonuje się ściany zewnętrzne – w domu pasywnym powinny charakteryzować się dużą akumulacyjnością cieplną. Ponadto dom pasywny może być pozbawiony aktywnej instalacji grzewczej. Do jego ogrzewania wykorzystuje się instalacje wentylacji mechanicznej, która nawiewa do pomieszczeń powietrze podgrzewane nagrzewnicą elektryczną lub pompą ciepła. Istotne źródło ciepła stanowi w nim także promieniowanie słoneczne oraz ciepło wydzielane przez domowników.

Źródło: https://www.udzielaarchitekci.pl/indywidualny-projekt-domu/